Home    Kernkind    Over mij   Diensten   Kernkindvisie/methode  Opleiding  Agenda  Blogs  Contact            
 

De kernkindmethode is een manier om het kind en de ziel bij elkaar te brengen of bij elkaar te houden en zo te voorkomen dat er allemaal (onverwerkte)emoties in de weg gaan staan in de ontwikkeling van het kind. Dat begint met bewustwording over de ziel in verbinding met het kind in ontwikkeling op een praktische en toepasbare manier. Kernkind helpt het kind in zijn eigen kracht en centrum te komen en vanuit eigenheid zichzelf te laten zien aan de wereld zonder oordeel of label. Kernkind is een basisvisie en werkt het beste samen met anderen visies uit reguliere pedagogiek, zorg, psychiatrie, onderwijs en kinderopvang. Kernkind staat dan ook een voor integratieve benadering van het kind en werkt samen met mensen die open staan voor deze samenwerking en bereid zijn hier in praktijk verder in te ontwikkelen.

De methode
De methode is gericht op 3 fases van de ontwikkeling van het kind. Fase één is van voor de conceptie tot 7 jaar. Fase twee is van 7 jaar tot 14 jaar en fase 3 is van 14 jaar tot 21 jaar. Elke fase staat voor een bepaalde ontwikkeling die verwerkt is in de visie. De methode is gericht op spel en begeleiding van het kind of ouders, professionals (of directie).

Er zijn bepaalde levenslessen die uitgewerkt zijn zodat je ze niet alleen begrijpt (verstand) maar ook kunt voelen (ziel). Zodat ziel en lichaam in balans blijven en wat daar uit voort stroomt. De taal van de ziel gaat via kleur en gevoel. De vertaling om dit te begrijpen is wat je als volwassene kunt leren. Dit werkt heel goed bij kinderen maar ook heel goed bij gevoelige kinderen, trauma's, onderwijs of kinderen met een beperking of gedragsproblematiek. Eigenlijk bij alle kinderen die net even iets meer nodig hebben en waarvan de omgeving net iets meer handvatten nodig heeft zonder het kind in een hokje te stoppen.

Mocht de omgeving toch een hokje nodig hebben, dan werken we aan een tijdelijke situatie. Wat het kind extra nodig heeft om zichzelf te zijn is afgestemd om het authentieke kind door de ziel te betrekken bij begeleiding. Je activeert dat deel van het kind wat zelfgenezend of zelfsturend is. Wij staan achter de mensen die dit wetenschappelijk of praktisch bekijken maar zijn voorstander van een integratieve benadering waarbij wetenschap en de ziel samen komen. Zo heeft ieder kind een rol en taak op de wereld en zal het voelen dat het welkom is en begrepen wordt. Niet vanwege het hokje maar vanuit zijn autonome zelf.

Het kind in verbinding
Bij de methode gaan we uit van drie belangrijke punten bij elke hulpvraag.

Punt 1: Wat is de hulpvraag praktisch gezien?
Punt 2: Hoe is deze hulpvraag in verbinding met de omgeving?
Punt 3: Wat is er voor het kind nodig?
Punt 4: Omgaan met verandering

Bij punt 1  kijkt je op een oppervlakkige manier naar de hulpvraag. Dit doen wij bewust om te kijken hoe we punt 2 en 3 zo goed mogelijk kunnen afstemmen op het kind en de omgeving. Groeien doe je in stappen en fases. Het helpt dit overzichtelijk te maken zodat je het kunt begrijpen zodat het gevoel niet overheerst.  

Bij punt 2 ga je nadenken over de stappen en het tempo. Nu ga je wat dieper in het gevoel. Het is belangrijk dit af te stemmen op anderen zodat het op maat wordt aangeboden dan blijft het praktisch en toepasbaar. De ziel en omgeving hebben hun eigen groeitempo. Emoties spelen en ook trauma’s spelen hierin een belangrijke rol. In deze fase leren alle betrokken heel veel over elkaar.

Bij punt 3 kijk je naar de rol van het kind. Het is belangrijk dat het kind zijn eigenheid en kracht blijft voelen zodat je samen met de omgeving kunt werken aan de oplossing zodat alle rollen binnen het gezin of anders niet veranderen en het kind gewoon kind kan blijven. Hoe je het kind helpt met zijn eigen emoties stem je af op wat de omgeving aan kan. Indien nodig wordt er gekeken naar alternatieven.

Bij punt 4 kijk je welke verandering er tot stand gekomen is en helpt alle betrokken hier mee om te gaan. Verandering gaat altijd samen met angst waardoor mensen in oude patronen terug vallen.

Voor deze verbinding heeft de methode een stappenplan waarbij je kind en omgeving weer terugbrengt bij de kern en helpt om dit samen op te lossen. Dit kan niet zonder goede begeleiding omdat er soms heftige stukken kunnen loskomen bij mensen.

INTEGRATIEVE BENADERING VAN HET KIND
Bij de hulp die het kind en zijn omgeving vragen wordt er op een integratieve manier naar het kind gekeken. Als kernkind de basis vertegenwoordigd zal er, indien gewenst, een doorverwijzing zijn naar integratieve hulp zodat reguliere hulp of alternatieve hulp. Zo kunnen we een breder aanbod aanbieden om het kind en zijn omgeving te helpen. Kernkind heeft hiervoor een eigen netwerk.

MEER STAPPEN
De kernkindmethode werkt met meerdere uitgeschreven stappen die ziel en kind in verbinding brengt en in verbinding houdt zodat er ruimte komt voor het authentieke kind. Niet ieder kind is hetzelfde en bij het ene kind werkt dit beter en bij het andere kind dat.

het kind van de toekomst
Kinderen dragen de toekomst in zich. Maar verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden. Bij kernkind wordt het verleden en de toekomst geïntegreerd zodat er ruimte komt om in het nu te leven. Het verleden en de toekomst krijgen handvatten.

Wat kun je met deze methode?
Deze methode heeft als doel dat we kinderen in hun eigen kracht houden of brengen. Vanuit hun authentieke zelf leert het vorm te geven aan de persoon die het van binnenuit voelt zodat er ruimte komt voor een autonome beleving. De omgeving die is verbonden met het kind kiest voor verandering en transformatie waarbij het kind een andere rol krijgt. Er zal meer ruimte komen voor de autonome beleving van het kind, meer inzicht komen in de onbegrepen taal van het kind en meer inzicht komen in ziekte en beperking van het kind. Zo ontstaat er een positieve benadering van rugzakken en labels. En zo ontstaat er ook meer verbinding tussen kinderen in het algemeen. Hokjes vallen weg, groepsprocessen ervaren meer harmonie, iedere betrokkene leert zichzelf beter kennen, er is meer ruimte voor eigenheid en er ontstaat diepgang of zingeving.
 

 

 
 


 
 

Holistische gezondheid en kinderen
 
Het kind van nu
 
Positief omgaan met rugzakken


Balans tussen de ziel en het kind
 
3 ontwikkelingsfases kind in verbinding met de ziel
 
De basishouding van de volwassene
   Contact
Kernkind
info@kernkind.nl
Harderwijk