HomeKernkindOver mij   Diensten   Visie  Doe mee!  Youtube  AgendaBlogsContact             
 


OPGROEIEN IN warmte en GEBORGENHEID
Het holistische familiehuis - 12-4-2021

Veel volwassenen die ik in de loop van de jaren heb begeleid kennen de koude opvoeding nog wel. Een harde hand en duidelijke koude regels die bedoeld waren om kinderen ‘netjes’ op te voeden. Moeder of vaders wil was wet. Volwassenen die dit hebben meegemaakt, hebben dit als een dominante opvoeding ervaren. Hoe verder terug we in de tijd gaan hoe meer dit aanwezig was. Nu is de tijd heel anders. Veel volwassenen van de oudere generatie geven aan dat kinderen tegenwoordig veel bewuster worden opgevoed. Maar wat voor opties heb je eigenlijk als ouder?

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel meer opvoed opties. Er is heel veel geschreven in opvoedland over de opvoeding en benadering van kinderen. Kinderen krijgen steeds meer ruimte om hun eigenheid te ervaren. Kinderen ruimte geven zorgt er ook voor dat je als volwassenen een andere basishouding nodig hebt om met kinderen om te kunnen gaan. Want ruimte krijgen is niet hetzelfde als grenzeloos zijn of als een ‘laat maar waaien houding’.

Waar mensen steeds bewuster van worden is een warme en geborgen opvoeding. Hier zijn verschillende opvoedmethodes voor zoals ‘Attachment parenting’, ‘onvoorwaardelijk ouderschap’, ‘natuurlijk ouderschap’, ‘bewust opvoeden’, ‘Kernkind’ en nog meer. De basis is eigenlijk hetzelfde je luistert naar het kind vanuit verbinding. (zie youtube opname hieronder) Die ziel van het kind is belangrijk. Dat wil zeggen dat je het kind helpt zichzelf te zijn en zichzelf te uiten. Daar maak je zo veel mogelijk ruimte voor zodat de eigenheid van het kind niet verloren gaat. Zo blijft het met zichzelf in contact en kan het zichzelf zijn. Dan voelt het zijn of haar ziel en voelt het verbinding met zichzelf en de wereld om zich heen.


Dit is vergelijkbaar met een warme opvoeding omdat de nadruk op het hart ligt en niet op het verstand. Je zorgt ervoor dat de hartverbinding met jouw kind open blijft ook als er momenten zijn dat je boos bent, als je je irriteert of niet lekker in je vel zit. Soms heb je zelf een slechte dag gehad. Misschien ging het niet lekker op jouw werk of heb je een onprettig gesprek gehad met iemand. Dat zijn redenen voor jou om jouw hart te sluiten. Met een gesloten hart is het moeilijk open te blijven te blijven staan voor gedrag van jouw kind als het even niet het gedrag laat zien wat jij wenst. Dat is niet altijd zo, maar we kennen allemaal wel een moment waar jouw kwetsbare kant even genoeg heeft van alle negatieve prikkels van een dag en dit kan er toe leiden dat je boos of ongeduldig op jouw kind reageert.

Bij bewust opvoeden leer je bewust te worden van jouw eigen handelingen. Je gaat jezelf onderzoeken en ziet het gedrag van jouw kind als een spiegel. Je leert hier van en groeit hier van zodat je meer ruimte voor jouw kind maakt om zichzelf te zijn. Dat is een manier om bewuster te worden van de signalen die jij onbedoeld als ouder geeft aan jouw kind. Bij onvoorwaardelijk ouderschap en natuurlijk ouderschap speelt dit ook een rol maar daar ligt de nadruk vooral op jouw houding naar het kind. Hoe praat je met het kind. Net zoals bij ‘attachment parenting’ ga je ervan uit dat het kind de verbinding met zijn ouders of professionals als een veilige verbinding hoort te ervaren. Wie het hart sluit zal koude woorden uiten. Hart en communicatie hoort in verbinding te zijn. Wat je meegeeft aan jouw kind is opbouwend en heeft altijd als doel in verbinding te blijven. Warmte geeft een veilige verbinding en kou geeft een onveilige verbinding. Het is pas warm als je via communicatie kinderen dingen uitlegt in plaats van straft.

Bij ‘How to talk to kids’ leggen ze bijvoorbeeld uit hoe je kunt voorkomen direct vanuit emotie te communiceren. Door bijvoorbeeld niet gelijk vanuit irritatie op het gedrag van jouw kind te reageren maar vanuit respect voor de gevoelens van het kind. Kinderen doen dingen impulsief en denken niet altijd na wat hun handelingen voor effect hebben op hun omgeving. Je kunt gelijk gaan schreeuwen en boos worden, dan sluit je je hart en wordt de informatie koud. Je kunt ook met een open hart vragen of het kind wil stoppen met gedrag, door eerst uit te leggen wat het met jouw doet. Als een kind op pannen slaat met een pollepel terwijl jij het eten wil bereiden, kun je aangeven dat het jou oren zeer doet en dat de pannen bedoeld waren om eten te koken. Als een kind daar op slaat dan komt er geen eten op tafel. Je kunt vragen of het kind wil stoppen met zijn gedrag en de pannen even aangeeft. Je communiceert vanuit respect met oprechte vragen. De uitdaging is geen vragen te stellen zodat je de situatie kan veranderen maar vragen te stellen zodat het kind zelf kan beslissen de situatie te veranderen.

De ‘Gordon methode’ is ook gericht op communicatie. Bij deze methode geven ze aan vooral vanuit de ik- vorm te praten. Bijvoorbeeld:”Ik vind het vervelend als er veel herrie is omdat het mij onrustig maakt en ik wil liever even rustig koken. Mag ik de pannen terug?”

Ik ben jarenlang professional opvoeder geweest en ik ben ook gewoon moeder. Ik weet dat dit in de praktijk soms best een uitdaging is. Als (beroeps)opvoeder heb je ook wel eens jouw dag niet. Het gaat er niet om of je ‘perfect’ opvoed. Het gaat om een bewuste opvoeding waar je je meer bewust wordt van jouw gedrag en wat voor impact dat heeft op kinderen. Stel je voor dat je ruzie hebt met jouw partner. Even een ruzie tussen twee mensen is heel normaal, maar jouw kind heeft daar misschien een hele andere beleving bij. Bij een warme opvoeding in verbinding zorg je er voor dat een kind zich veilig voelt om in de verbinding te blijven. Of zich veilig voelt aan te geven dat een situatie voor het kind onprettig voelt.

Leren begrijpen hoe een kind zich voelt als het in contact is met een volwassenen is daarbij heel anders. Een volwassenen heeft een andere rol dan bijvoorbeeld een vriendinnetje. Je ziet dat kinderen onderling heel anders met elkaar praten dan een volwassenen tegen een kind. Dat mag er gewoon zijn, maar hier van bewust worden zal jullie band sterk en gezond houden. Waardoor het kind zelf beter in verbinding blijft met zichzelf en zijn omgeving. Het is de basis die je meegeeft.

Nu zijn er heel veel ouders die geloven dat de wereld hard is en daarom moeten ze naar hun mening kinderen hard opvoeden zodat ze zich leren beschermen tegen de wereld, of opdrachten moet leren volgen van leidinggevenden. Ik denk dat dat ook anders kan.

De wereld is misschien hard maar zo hoeft het niet te zijn. In mijn werk met volwassenen en groepsprocessen bij volwassen heb ik geleerd dat er slechts een klein gedeelte van de mensen is die heel onprettig is in omgang. Deze zijn zo geboren. Het grootste gedeelte van de mensen heeft zich leren beschermen tegen deze kleine groep mensen. Daardoor zijn ze misschien hard maar niet zichzelf. De meeste mensen zijn in de essentie heel zacht en lief. Maar zijn hard geworden omdat hun verteld is dat de wereld hard is.

Het is wel een feit dat we deze zachte mensen, die van buiten hard zijn, niet allemaal in een keer te veranderen zijn. Wat wel de wereld een mooiere plek zou maken. Maar wie zich één voor één bewust maakt, zal beginnen bij de opvoeding en aan kinderen meegeven dat de wereld misschien wel hard is, maar dat je vooral bij jezelf moet blijven en in verbinding met de wereld mag blijven. Het is de liefde en verbinding die de wereld zal veranderen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat dit de toekomst is. Onze kinderen zijn de toekomst en deze kinderen geven wij de basiswaarde van het leven mee. Kinderen kunnen zich beschermen tegen de wereld als ze zichzelf kunnen zijn. Dit is het krachtigste wat je een kind kunt meegeven. Een kind wat authentiek is en wat van zichzelf houdt zal zijn eigen pad leren bewandelen. Het zal keuzes maken om zijn hart te blijven voeden en met mensen omgaan die zijn hart voeden. Natuurlijk zijn er altijd uitdaging. Maar wie zichzelf kan zijn, zal leren met deze uitdagingen om te kunnen gaan.

Kinderen hebben het nodig dat wij als volwassenen het goede voorbeeld geven. Er zijn allemaal verschillende kinderen op de wereld met verschillende karakters. Als we kinderen een veilige hechting meegeven zullen ze zich makkelijker kunnen verbinden met andere kinderen. Het is voor iedere ouder een uitdaging dit zo goed mogelijk in praktijk uit te kunnen voeren. Wees lief voor jezelf, misschien heb jij dit ook nooit gekregen van beroepopvoeders of ouders. Dan is het misschien extra moeilijk, je kunt alleen je best doen. Fouten moeten gemaakt worden omdat je anders niet kunt leren. Luisteren naar jou kind zal je helpen te leren van jouw fouten. Leer sorry te zeggen en leer aan te geven dat jij ook niet alles weet, wees gewoon mens. Kinderen mogen weten dat we allemaal lerend zijn op deze aarde. Dit is de toekomst voor ons allemaal!

Blogs


<   
                > 
  3 ontwikkelingsfases van het kind i.v.m. de ziel   Pap, mam, ik heb een talent!   Holistisch opvoeden en kinderen   De lichtdragers en lichtwerkers in de kinderen   Het kind van nu  


  Kernkind
info@kernkind.nl
www.kernkind.nl
Harderwijk