Home    Kernkind    Over mij   Diensten   Kernkindvisie/methode  Opleiding  Agenda  Blogs  Contact   
 onderwijs van de toekomst


Ik zie het helemaal voor mij. De perfecte school waar school een andere invulling krijgt dan het nu heeft. Een school waar kinderen niet naar toe gaan om te leren of te ontwikkelen. Een school waarbij het kind niet gezien wordt als kind en waar kinderen niet leren wat goed of fout is. Gewoon een school waarbij men juist minder meegeeft aan kinderen en waar meer inzicht is in de natuurlijke aanleg van kinderen. Een plek die we geen ‘school’ noemen maar een plek waar je naar toe kunt gaan om alles te vinden wat jouw verder kan ontwikkelen. Daarom is het niet nodig hele dagen naar school te gaan omdat je in de buitenwereld, maatschappij en natuur ook heel veel kunt vinden om je verder te ontwikkelen. Je leert ook van het leven zelf. Er wordt gedocumenteerd wat je hebt geleerd, ook vanuit levenservaring zonder oordeel.

Kinderen zijn van nature zielen die al meerdere levens op aarde hebben geleefd. Daardoor zijn ze innerlijk wijs te worden. Voordat ze naar de aarde kwamen hebben ze afgesproken met zichzelf bepaalde doelen te behalen. Daarbij is de keuze voor hun ouders belangrijk, broertjes of zusjes, land en natuurlijk de levenslessen die een onderdeel worden van hun talent.

In de toekomst zullen we meer hulp gaan vragen aan leerkrachten die dit pad van het kind beter begrijpen. Die begrijpen dat alles met elkaar verbonden is en dat kinderen niet zomaar kiezen voor deze ouders en school. Ook levenslessen zijn niet voor niets. Het zijn hele pijnlijke momenten waar je begrip, steun, liefde en rust voor nodig hebt, wil je er kracht uit kunnen halen. En dan niet te vergeten goede begeleiding en steun.

In de toekomst zullen kinderen zo wie zo minder lasten van hun ouders bij zich dragen. Maar de toekomst scholen weten ook dat dit een onderdeel is van de toekomst van het kind. Niet alleen wat je komt leren op school maar ook wat je mee brengt. Alles wat het kind bij zich draagt van innerlijk weten, eigen groeitempo tot rugzak is een onderdeel van wie het kind nu is.

Elk kind is daarom uniek en heeft zijn eigen boodschap te brengen aan de wereld. Leerkrachten weten dat sommige kinderen direct kunnen beginnen aan het ontwikkelen van hun talenten en hier vaak ook na school mee aan de slag kunnen. Maar andere kinderen zullen hier wat langer over doen. Deze zullen tijdelijke talenten ontwikkelen voordat ze bij hun doelen komen. Het zijn subdoelen of subtalenten die ze ontwikkelen. Als medium kan ik deze talenten bij kinderen ook nog niet zien. Bij volwassenen ook niet. Meestal krijg ik het advies van gidsen dat zo te laten. Omdat ik ook healer ben help ik mensen in hun ontwikkeling zodat ze het zelf kunnen voelen. Daar kan soms jaren overheen gaan.

Wat voor volwassenen geldt, geldt ook voor kinderen. Je hebt een ontwikkeling te gaan om daar te komen waar je wilt zijn. In het onderwijs van de toekomst zullen leerkrachten hier op voorbereid zijn. Er bestaat geen goed of slecht. Kinderen worden voorbereid op het ontwikkelen van subtalenten en sociale vaardigheden. Eventueel als dat noodzakelijk is worden kinderen begeleid bij hun rugzak. Dan wel door mensen die verbonden zijn en holistisch werken. Misschien zijn daar een paar mooie schoolcoachen aanwezig die gespecialiseerd zijn in onderwijs vragen waarbij verbinding tussen ouders, kind en school centraal staat.

In het onderwijs van te toekomst bestaat er niet zo iets als leertempo. Er is alleen maar eigenheid. Elk kind heeft een unieke manier om daar te komen waar het wil komen en volwassenen helpen het kind op zijn of haar unieke pad te blijven en hier kracht uit te halen. Het doel is kinderen te leren kracht te halen uit wat hun uniek maakt. Tegelijkertijd wordt er op een hele andere manier les gegeven. De boodschap van deze vorm van onderwijs is niet zo zeer alleen gericht op de ontwikkeling van talenten maar ook op het sociale element. Kinderen leren dat ze verbonden zijn met elkaar, dieren, natuur, omgeving en ook alles wat nog in ontwikkeling is. Kinderen leren over ontwikkeling en hoe dit tot stand komt. Hoe mensen groeien en hoe mensen tot verandering komen.

Daar komt heel veel geduld, begrip en liefde komt kijken. Iets wat ze goed begrijpen omdat zij zelf ook zo behandeld worden en op dit manier ook leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan.
 
Doordat onderwijs verbindend is kunnen bepaalde doelen en systemen worden losgelaten. Er wordt meer geregistreerd wat kinderen hebben geleerd in plaats van wat ze moeten leren. Daarbij staat levenservaring ook centraal. Om kinderen toch mee te krijgen binnen bepaalde systemen die er nog zijn worden er pakketten aangeboden onder het motto ‘hoe het nu is’ en waar het naar toe mag gaan. Ieder zal daarin zijn eigen aandeel voelen en dit omarmen of respecteren omdat er geen beter of slecht is.

De ontwikkelingsfases van het kind worden in de toekomst anders gezien. Het is niet de ontwikkelingsfase van het kind die men ziet maar vooral de ontwikkeling van de mens. Daarin speelt geestelijke en lichamelijke gezondheid ook een rol. Wie in balans ontwikkelt en dit begrijpt zal gezonder zijn. Onderwijs zal dan ook holistisch zijn omdat men inmiddels anders kijkt naar de ontwikkeling van geboorte tot aan de dood. Men kijkt ook anders naar leven en dood en zien elke stap in ontwikkeling als een belangrijk proces waar we tijd en aandacht aan mogen schenken.

Alles speelt mee om een kind goed voor te bereiden op hun rol of taak in de maatschappij. Niet door hun dit te leren maar door kinderen dit te laten voelen. Kinderen worden al vroeg bewust van hun verbinding met elkaar kinderen voelen dat heel goed aan. Niemand is minder of beter. Niemand is goed of fout. Bij fout gedrag zal er eerder liefde gegeven worden of gekeken worden wat er stagneert in de omgeving van het kind dan andersom. Er zal ook naar de groep gekeken worden en wat ieder zou kunnen doen om bij te dragen aan verandering. Fout gedrag is niet meer alleen het probleem of oplossing van het individu.

Kinderen in een bepaalde richting duwen of forceren is totaal overbodig. Er is volledige vertrouwen dat het kind daar komt waar het moet zijn. Er wordt gekeken naar hoe het kind daar komt en niet hoe wij willen dat het kind daar komt. Er zijn bredere mogelijkheden om dit te onderzoeken en niet vanuit de huidige denkwijze die we nu hebben. Het kind heeft geleerd dat het vragen mag/moet stellen, op onderzoek mag/moet gaan, grenzen mag/moet verleggen en nog meer om daar te komen waar het wil zijn. Dingen komen niet vanzelf, voel je vrij en veilig op onderzoek uit te gaan.

Ieder kind is hierin anders. Soms is de weg ernaartoe bij het ene kind anders dan bij het andere kind. Dat vraagt creativiteit en inzicht in de ontwikkeling van het unieke kind. De vraag wat het kind nodig heeft in plaats van wat het kind fout doet blijft altijd een vraag om te onderzoeken. Als leerkracht ben je niet alwetend, soms is het belangrijk met ouders en kinderen te praten of tot de volgende stap in ontwikkeling te komen. Deze volgende stappen zijn niet zomaar klakkeloos. Hier zijn wel degelijks richtlijnen voor. Ervaren docenten weten heel goed waar het naar toe gaat en voelen kinderen voldoende aan eventueel plannen te schrijven met ouders en leerdoelen te maken. Dit wordt niet opgelegd aan het kind maar uitgelegd aan het kind.

Is dit te raar voor de toekomst voor jou? Dit is hoe ik de verandering in het onderwijs zie. Ik zie alle takken en beroepen in het onderwijs als een groot licht wat in de loop van de jaren donker is geworden. Veel leerkrachten die in deze tijd gekozen hebben leerkracht te zijn dragen bij aan alles wat donker is weer licht te krijgen. Veel van deze leerkrachten zijn lichtwerkers maar niet allemaal. Sommige zijn hier niet om verandering op gang te brengen maar nemen het werk over van andere die hun zijn voorgegaan. Waar nu nog een scheiding is tussen de verschillen in leerkrachten zullen ze elkaar straks beter aanvullen en hun deel in het grote geheel voelen.


Alle mensen die met onderwijs te maken hebben zijn onderdeel van een zielengroep. Daarin heb je hele bewuste mensen en mensen die minder bewust zijn. Je hebt mensen die verandering willen en mensen die verandering willen tegen gaan. Zoals bij alles. Groei en ontwikkeling is een proces en bij iedere school speelt dit een rol. De ene school is daarom al ver voor in de tijd en de ander loopt ver achter. De overheid zorgt ervoor dat er een eenheid is. Ook de overheid is een plek waar zielengroepen werken om deze plek te reinigen. Dit zijn vaak moeilijke plekken om te reinigen omdat er veel oude energie is wat daar al jaren aanwezig is. Ook daar zal verandering komen. Ik heb vanuit mijn eigen werk veel lichtwerkers in de politiek mogen begeleiden. Ook zij doen op hun eigen wijze bijdragen aan verandering.

Het is allemaal niet zoals we zouden wensen. Maar de veranderingen zijn er al wel. Er zijn scholen die al heel bewust werken en leerkrachten die zich al heel bewust zijn van het nieuwe maar nog werken in het oude. Hoe snel de verandering gaat is aan ons. Wat we kunnen doen is onze kinderen leren om te gaan met het systeem, niet door er in vast te groeien maar door er los naast te groeien. En kinderen op laten groeien tot sterke en zelfbewuste volwassenen. Zodat zij weten dat het systeem nu is zoals het is maar dat het zo niet hoeft te zijn. Verandering is overal aanwezig we zijn daar allemaal een onderdeel van. Ook onze kinderen. Verandering is niet altijd makkelijk. Je voelt je niet gezien, niet gehoord en je vraagt je af of het wel zinvol is. Ja het heeft altijd zin. We dragen allemaal op onze eigen wijze bij. Ook als we niets doen. Voel en beleef de groei en laat alle pijn los die je ervaart.

 
 

Holistische gezondheid en kinderen

Het kind van nu

Positief omgaan met rugzakken


Balans tussen de ziel en het kind
 
3 ontwikkelingsfases kind in verbinding met de ziel
 
De basishouding van de volwassene
   Contact
Kernkind
info@kernkind.nl
Harderwijk