HomeKernkindOver mij   Diensten   Visie  Doe mee!  Youtube  AgendaBlogsContact       
 
het nieuwe bewustzijn van kinderen in onderwijs


Al eerder schreef ik een artikel over hoog bewustzijn. Dit roept vaak een naar gevoel bij mensen op omdat hoog of laag denken niet meer past bij deze tijd. Ik noem het daarom het nieuwe bewustzijn. In dit artikel wil ik jullie vertellen over het nieuwe bewustzijn van kinderen. Het doel is kinderen beter te leren begrijpen.

In het eerdere artikel schreef ik over het bewustzijn van kinderen en hoe deze bepaald hoe het kind denkt en doet. Dit bewustzijn is bij veel kinderen die in deze tijd geboren zijn hoger dan bij de gemiddelde volwassenen. Dit noemen we evolutie. Elke generatie kinderen neemt weer nieuwe energie met zich mee en is slimmer dan de generatie voor hun. Het vraagt bewustwording en meegroeien van ouders en professionals om kinderen goed bij te kunnen staan in hun proces van ontwikkeling en in hun ontwikkeling tot volwassenen. Daarin blijven we als volwassene altijd lerend. Hoe doe je dat? Om dat te kunnen weten is het belangrijk eerst het kind te begrijpen.

Het bewustzijn is een deel van wie we zijn, het is een deel van onszelf wat veel weet en tot informatie kan komen op een manier die je misschien niet gewend bent. Wij bezitten allemaal dit bewustzijn. Dit bewustzijn kan met verschillende delen van onszelf verbinden. Het kan bijvoorbeeld met onze hersenen verbinden maar ook met ons hart of emoties. Dat maakt ons emotioneel wijs, geestelijk wijs of hartenwijs.

Deze wijsheid maakt dat de wereld van het kind veel groter en ruimer is dan die van de gemiddelde volwassenen. Hun denk wereld, hun emotionele wereld, hun geestelijke wereld, hun waarnemen en nog meer. Hun beleving is anders en ze hebben meer creativiteit en inzicht om dingen op te lossen. Vaak hebben kinderen ook meer energie of heel simpel gezegd meer van alles. Ze zijn eigenlijk een betere versie van wie wij zelf zijn. Het is soms moeilijk in deze kinderen in te leven als je zelf niet begrijpt wat ze nodig hebben. Het kan alleen maar door te luisteren naar het kind. Soms heb je als volwassenen ook niet de middelen of kennis die het kind nodig heeft en ontstaat er ‘problemen’.

Het nieuwe bewustzijn is dus ruimer. Kinderen zien meer, ervaren meer, weten meer en komen makkelijk tot nieuwe informatie zonder hier boeken voor te lezen. Het is voor de meeste volwassenen misschien moeilijk om te begrijpen dat er meerdere manieren zijn om informatie tot je te nemen dan in een boekje. Maar dat is dus wel zo. We nemen deze informatie op uit de energie om ons heen of direct van een mens, dier of plant. Deze informatie is niet voor iedereen toegankelijk. Je hebt daar een bepaald bewustzijn voor nodig om toegang te krijgen. Hoe werkt dit? Deze langen zijn dunner. Hoe hoger het bewustzijn hoe meer dunnere lagen er waar genomen kunnen worden en zo ook de informatie die bij die laag hoort.

Dit is te leren. Niet alle kinderen kunnen direct alles maar met de juiste hulp en begeleiding kunnen zij dit leren. Dit geldt ook voor volwassenen. Het verschil tussen een kind en volwassenen is dat kinderen vaak zonder patronen of aangeleerd gedrag snel kunnen verder ontwikkelen. Volwassen zitten vaak al vol met oordelen, opgekropte emoties, verkeerde verwerking, aangeleerd gedrag en patronen. Kinderen zijn ontvankelijker en leren sneller. Het zou fijn zijn als we kinderen al vanaf jongs af aan dit mee gaan geven. Dat is misschien nu nog niet het geval maar ik ga ervan uit dat dit in de toekomst wel zal gebeuren.

Het zijn de kinderen die van jongs af aan al toegang hebben tot deze verschillende lagen en zo ook kunnen laten zien aan ons, dat we mogen groeien naar een tijd waarbij we uitgaan van een nieuw bewustzijn. Het bewustzijn die in staat is op een nieuwe manier informatie op te vangen. Kinderen kunnen meer dan we denken en passen daarom niet meer in een oud systeem zoals bijvoorbeeld een schoolsysteem. Het systeem wat inmiddels aan het groeien is naar een systeem waarbij we meer verschil van leren in de klas gaan toelaten. Het beeld van de gemiddelde leerling verandert. Het is niet meer een tijd waarin we allemaal hetzelfde moeten gaan doen maar de overgang naar het nieuwe is een proces wat tijd nodig heeft. De kinderen die nu niet meer meekomen in het systeem zijn de kinderen die gaan opvallen. We geven ze nu nog allemaal labels. Maar dat zal in de toekomst veranderen als we het beeld van de gemiddelde leerling kunnen loslaten.

We spreken dan meer over processen om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Als dat überhaupt nog nodig is. Kinderen zullen in de toekomst laten zien wat ze kunnen en dat zal nog meer zijn dan we überhaupt voor mogelijk houden. Maar in deze tijd leven al een groot aantal kinderen die ons laten zien wat zij kunnen en hoe onderwijs hier niet op aansluit. Het zijn vaak kinderen met hokjes en labels. Hokjes en labels die we nog onvoldoende begrijpen. We geven kinderen hokjes en labels en daar hoort een uitleg bij. Deze uitleg is naar mijn mening niet compleet omdat het alleen vanuit de wetenschap bekeken wordt en niet vanuit de ziel of bewustzijn. Het nieuwe bewustzijn gaat over informatie wat
  meestal wetenschappelijk nog niet bewezen is. Mocht het toch bewezen zijn of door hele belangrijke mensen in het verleden aangekondigd zijn, dan begrijpen we het nog onvoldoende om er iets mee te kunnen.

Het nieuwe bewustzijn zorgt ervoor dat kinderen meer kunnen waarnemen. Hoe werkt dit? Deze waarnemen komt vanuit de ziel. Deze neemt op een andere manier waar. Je zou het kunnen vergelijken met een waarnemen van een onzichtbare laag om ons heen. Wij nemen deze laag waar met onze ogen, kinderen nemen een andere laag waar. Deze andere laag bezit informatie die voor hun ‘normaal’ is. Wie de ontwikkeling van het kind volgt zal zeggen dat het hier om een natuurlijke ontwikkeling gaat. Wat er anders is ontstaat eigenlijk door onze beperkte kennis en inzicht in het bewustzijn van de kinderen. Dit zorgt ervoor dat kinderen worden begeleid in een bepaalde richting en daarmee leren ze vaardigheden af. Als het niet de bedoeling is dat deze vaardigheden worden afgeleerd kan het kind ‘leerproblemen’ krijgen. Niet alle leerproblemen zijn te koppelen aan een nieuw bewustzijn maar verandering in het onderwijs zal wel meer kinderen gaan helpen. Ook de kinderen die geen leerproblemen of gedragsproblemen hebben.

Al eeuwen terug hadden mensen een hoger bewustzijn. Het was heel normaal dat daar een aantal uitzonderingen in waren. Deze mensen waren o.a. spirituele leiders, sjamanen of hoge priester(essen). Zij hadden toegang tot een onzichtbare wereld of liever gezegd dunnere lagen. Een korte uitleg hiervoor zou zijn dat we dit, in deze tijd, verleerd zijn. Toch is het wie we zijn en in deze tijd komt het langzaam weer naar ons terug. Elke generatie brengt ons een stap dichter bij wie we zijn. We worden ons steeds meer bewust dat niets is zoals het lijkt en dat er meer mogelijk is dan we denken. We worden ons bewust dat ons lichaam tot meer in staat is dan we tot nu toe als waar hebben aangenomen. Wie deze groei volgt ziet evolutie. Voor de meeste mensen is dit normaal maar voor veel mensen is dit complete onzin. Terwijl dit deel wel wetenschappelijk vast staat.

Steeds meer kinderen worden geboren met een nieuwe bewustzijn. Het aantal inzichten het afgelopen jaar die ik van gidsen kreeg lieten mij zien dat er dit jaar weer een hele nieuwe generatie kinderen geboren wordt. Wij zouden dit meesters kunnen noemen. Zielen die al heel ver zijn in hun evolutieproces en niet op aarde hoeven te zijn, ze zijn hier de wereld te helpen bij verandering. Maar zoals in een eerder artikel al schreef over het hoge bewustzijn. Het kunnen ook jonge zielen zijn. Zielen die speciaal gewacht hebben met het incarnatieproces tot we in deze fase van ontwikkeling waren.

Het nieuwe bewustzijn zal de wereld gaan helpen. Het zal ons helpen uit onze hokjes denken te stappen en open te staan voor nieuwe mogelijkheden en zelfs wonderen. Dingen die we bedacht hadden zullen ons gaan verbazen als we ontdekken dat niets is wat we tot nu toe hadden gedacht en dat er wonderen gaan ontstaan. Sommige kinderen kunnen dit prima zonder hulp. Maar het grootste gedeelte van de kinderen hebben soms een hele moeilijke en zware jeugd.

Als ouder wil je eigenlijk jouw kind een zo vrolijk en makkelijk mogelijke jeugd meegeven maar voor veel ouders en vooral kinderen is deze tijd een worsteling. Ze voelen zich niet begrepen en gehoord omdat er veel problemen bij kinderen ontstaan, terwijl het kind eigenlijk perfect is op zijn eigen manier. Er mankeert niets aan onze kinderen als we het gewoon kunnen laten zijn wie het is. Het is de buitenwereld die van ons verwacht hier kritischer naar te kijken. Het klinkt misschien heel cliché maar je hebt een nieuwe bewustzijn nodig om hier een oplossing voor te vinden. Alleen het nieuwe bewustzijn biedt deze oplossingen. Daarvoor heb je mensen nodig die zelf dit nieuwe bewustzijn hebben en die daardoor met nieuwe oplossingen komen voor kinderen, ouders en onderwijs. Vanuit de huidige gedachte kunnen we dit niet.

Wat kunnen we tot nu toen doen? Ik geloof dat kinderen uitgedaagd willen worden in wat ze kunnen en wat ze in huis hebben. Bij sommige kinderen is daar faalangst ontstaan dus zij hebben wat extra’s nodig. Maar hoe meer uitdagingen en hoe meer kinderen zelf kunnen doen en denken hoe meer ze geprikkeld worden in wie ze zijn. Als we ons dan niet afvragen waar de antwoorden vandaan komen of dat er alleen goede antwoorden zijn dan komen we al een heel eind.

Deze nieuwe tijd en het nieuwe bewustzijn maken dat opgroeien een uitdaging worden. Het is belangrijker kinderen hier beter in te begrijpen dat als een kind aangeeft dat school niet leuk is, dat het kind dan ook gelijk heeft. Het is heel frustrerend voor het kind als het daarin niet begrepen wordt. Laat vooral zien hoe kinderen met hun eigen frustraties om moeten gaan en laat hun zien dat het niets over hun zegt. Misschien is het wel handig om te weten dat er al wel scholen zijn die hier op in kunnen spelen zoals democratische scholen. Het zou fijn zijn als deze scholen een keer erkenning kunnen krijgen van de overheid. Ik denk dat er dan veel meer ouders kiezen voor deze scholen.

Voor nu is het belangrijk te blijven vertrouwen in de potentie van jouw kind. Ze komen de wereld veranderen, hoe moeilijk het er soms ook uitziet. Er is niets mis met onze kinderen en als ouder heb jij volledig de draagkracht voor de ontwikkeling en gezondheid voor jouw kind. Dat kun je aan, tenzij in de in de twijfel of wanhoop, terecht komt. Dan neemt de buitenwereld deze draagkracht over. Hoe lief ze het ook bedoelen. Werk daarom aan jezelf als ouder, leid je op en verdiep je in zo veel mogelijk onderwerpen die onze kinderen betreffen. En blijf vooral spiritueel groeien.


Blogs


<   
                > 
  3 ontwikkelingsfases van het kind i.v.m. de ziel   Pap, mam, ik heb een talent!   Holistisch opvoeden en kinderen   De lichtdragers en lichtwerkers in de kinderen   Het kind van nu  


  Kernkind
info@kernkind.nl
www.kernkind.nl
Harderwijk