HomeKernkindOver mij   Diensten   Visie  Doe mee!  Youtube  AgendaBlogsContact        
 Kinderen met nieuwe energie op laten groeien in een wereld met oude energie?

Wie goed naar de kinderen kijkt ziet dat er iets niet klopt. We voeden onze kinderen op in een wereld die alles rationaliseert en wil onderzoeken. We willen meer kennis om kinderen te leren begrijpen, terwijl we alle wijsheid in onszelf hebben. Maar wat is deze wijsheid? Mensen zullen dit verschillend opvatten. De ene zal zichzelf heel wijs vinden en de ander heeft daar een heel ander beeld bij. De wijsheid die ik bedoel ontstaat door aan jezelf te werken. Ik noem het lichaamswerk. Dit doe je door naar binnen te keren voor informatie die in jezelf aanwezig is en dit te onderzoeken. Veel informatie die we bezitten wordt gevormd door pijn stukken. Ik bedoel dus in de informatie die ontstaat door je pijnstukken te verwerken. Je zult merken dat je dan heel anders naar kinderen gaat kijken.


Ieder mens bezit een trilling of een glans. In de loop van de jaren wat we opgroeien verliezen we deze glans en onze trilling leren we aanpassen aan onze omgeving. We voelen ons anders maar we hebben geleerd mee te doen met de rest. We leren onze ziel en geest onderdrukken. We hebben deze nodig om gelukkig en gezond te zijn. Onderdrukken zorgt ervoor dat we maatschappelijk gezien onze positie in het geheel duidelijk hebben maar het heeft ook gevolgen. We leveren er iets voor in en dat is wat we onbewust voelen. Het is een gevoel die we niet kunnen verklaren, het gevoel dat er iets mist, het gevoel dat er iets mis is met ons, het gevoel dat we niet goed genoeg zijn of een depressief gevoel. Het vormt ook de wortel voor vele ziekten.
Kinderen bezitten van nature een hoge trilling en hun glans is bijzonder. In de loop van de jaren leren ook zij dit onderdrukken. We gaan systematisch kinderen iets leren en wie niet in het systeem past maken we passend. We onderdrukken delen van het kind die ze nodig hebben om hier te kunnen zijn, ik noem het delen van hun ziel. Als ze geen contact met deze delen hebben, kunnen ze net zo goed niet hier zijn. Veel ouders zijn hiervan bewust. Ze voelen wat hun kind nodig heeft en worstelen met de verwachting die deze maatschappij momenteel van hun heeft.

We noemen deze ouders bewuste ouders maar tussen al deze bewuste ouders zit ook weer heel veel verschil. Ze zijn zich bewust dat we kinderen in een systeem persen en daarmee delen van het kind onderdrukken. De één gaat daar luchtiger mee om dan de ander. Helaas in al die jaren dat ik vertel aan ouders en professionals hoe we anders met kinderen kunnen omgaan, is er niet veel veranderd. Verandering gaat dus traag, dus je moet nu eenmaal meedoen. Ik hoor nog steeds de verhalen van ouders op het schoolplein net zoals 16 jaar geleden. Het enige verschil is dat ouders toen nog zoekende waren en tegenwoordig zie je dat veel ouders hun mening al hebben gevormd. We laten kinderen met nieuwe energie opgroeien in een wereld waar oude energie de overhand heeft.

Hoe is dat voor het kind? Dit is frustrerend, dit geeft zorgen, dit maakt depressief, angsten en twijfels. Allemaal emoties die niet nodig zijn als we kinderen zouden helpen de persoon te worden die ze in hun hart dragen, dan de persoon die maatschappelijk gewenst is. Kinderen vertonen hierdoor afwijkend gedrag en het is in alles terug te zien. Degene die met kinderen werken zien dit ook, maar reageren hier anders op. Ze zien wel dat er iets is met kinderen maar het systeem is nu eenmaal zoals het is. Verandering is niet mogelijk op korte termijn dus kinderen moeten zich maar aanpassen.

Hoe ga je daar als ouder mee om? Ouders zitten vaak met hun handen in het haar omdat ze voelen dat het kind niet zichzelf is zodra het naar buiten treed. Bovendien willen de meeste bewuste ouders ook meer bewust onderwijs, waarbij we ons bezig houden met bewustere zaken zoals omgaan met jezelf en met de ander, samenwerking, milieu, natuur en vernieuwing. Bewuste ouders zoeken meer diepgang als het gaat om onze kinderen, gewoon omdat dit de essentie bij kinderen raakt. Dan heb je onderwijs vanuit hart en ziel.

Kinderen bezitten nieuwe energie. Het is niet mogelijk nu te bedenken welke beroepen zij in de toekomst zullen gaan neerzetten. Wat we wel in onze tenen voelen is dat een talent waardevol is en niet ingeschat zou moeten worden op basis van niveau die door de maatschappij is bepaald. Zoals bijvoorbeeld lager of hoger onderwijs, snelle leerlingen en trage leerlingen, goed of slecht gedrag, hoog of laag IQ.

Kinderen hebben van nature een verbinding met een informatiebron waar alle kennis en wijsheid aanwezig is die ze nodig hebben. Als ze dan alles stapsgewijs moeten leren, kunnen daar problemen ontstaan die wij leerproblemen noemen. Er zijn veel theorieën die dit gaan verklaren en voordat je het weet hebben kinderen hokjes die leren dat er iets met hun aan de hand is.

De hogere trilling die kinderen hebben, wat hun in staat stelt af te stemmen op andere mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, wordt daarmee verlaagd tot de trilling van hun omgeving. Kinderen bouwen spanningen, woede en verdriet in hun lichaam op wat ziekmakend is. Als ouder en omgeving dit niet begrijpt van het kind zal een kind nooit weten waar deze emoties vandaan komen en zichzelf als ‘anders’ ervaren. Later zullen ze op zoek gaan naar zichzelf. Het is voor kinderen dus belangrijk te leren omgaan met al deze gevoelens die ze hebben zodat ze niet hun eigenwaarde en zelfvertrouwen verliezen.

Het is voor kinderen die nog in ontwikkeling zijn moeilijk te begrijpen wat ze allemaal in zichzelf voelen. Het verschil tussen wat ze van binnen voelen en wie ze naar buiten toe moeten zijn, is te groot om hier te kunnen zijn en te kunnen landen en aarden. Het enige wat ze kunnen doen is zichzelf aanpassen en hun trilling verlagen. Met alle gevolgen van dien.

Wat kunnen we doen? Laten we eerst vertellen dat er heel veel mogelijkheden zijn om anders met kinderen om te gaan. Er zijn vernieuwde scholen, praktijken, instanties en zorgmogelijkheden waarbij men wel uitgaat van de ziel van het kind. Ze begrijpen dat het kind zich aan het aanpassen is en dat dit gevolgen heeft. Dus een andere kijk en op zoek gaan naar andere hulp, zorg of onderwijs kan je daarbij helpen.

Maar dit zorgt soms ook voor een grote uitgave. Hier zijn de meningen over verschillend. De één zal zeggen dat het gaat over de toekomst van zijn kind en als dat een grotere uitgave tot gevolg heeft dan is het zo. De ander zal zeggen dat het een principe kwestie is en het belachelijk vindt veel geld te betalen, terwijl alle andere zorg en onderwijs gratis is. Bovendien is het soms een zoektocht wat het beste bij jouw kind past omdat er van jezelf als ouder veel wordt verwacht.

Kies je dan toch voor reguliere zorg of gewoon onderwijs, dan heb je een andere weg te gaan. Het is goed observeren hoe het met jouw kind gaat, goed praten met jouw kind, jouw kind eventueel bijscholen met levenswijsheid en kinderen helpen niet aan zichzelf te gaan twijfelen. Een taak die iedere ouder heeft, maar waar je vaak thuis meegeeft wat andere hulpverleners en school niet mee kunnen geven. Dat is waar Kernkind in wil begeleiden. We staan als ouder en professionals soms met onze handen in het haar, maar we hebben alles wat we nodig hebben in onszelf aanwezig. Je voelt dit misschien niet omdat je dit in jezelf hebt leren onderdrukken. Maar de volwassenen om het kind heen kunnen meer bereiken dan ze denken. Niet door tegen het systeem in te gaan, maar door hier op een andere manier mee om te gaan. Daardoor ontstaat er meer mogelijkheden, meer nieuwe beroepen en het bevorderd de creativiteit die in ieder van ons aanwezig is.

Onze kinderen hebben ons nodig! Kernkind wil jou helpen ontdekken wat je allemaal in jezelf hebt om kinderen te kunnen helpen in deze wereld met oude energie terwijl ze nieuwe energie in zich dragen.

Blogs


<   
                > 
  3 ontwikkelingsfases van het kind i.v.m. de ziel   Pap, mam, ik heb een talent!   Holistisch opvoeden en kinderen   De lichtdragers en lichtwerkers in de kinderen   Het kind van nu  


  Kernkind
info@kernkind.nl
www.kernkind.nl
Harderwijk