HomeKernkindOver mij   Diensten   Visie  Doe mee!  Youtube  AgendaBlogsContact       
 

hoog bewustzijn, oude zielen en jonge zielen


Het woord hoog bewustzijn wordt zelden gebruikt omdat het een reactie oproept bij mensen. Het woord hoog roept verwachtingen op waardoor er vaker gesproken wordt over oude zielen. Maar ook kinderen met een jonge ziel kunnen een hoog bewustzijn hebben.

Je spreekt over een hoog bewustzijn als kinderen in hun spirituele ontwikkeling heel ver zijn. Het zijn vaak wijze kinderen met grote open ogen die helder de wereld in kijken. Ze komen heel wijs over en hebben vaak een grote liefde voor natuur, dieren, wetenschap, universum en spiritualiteit. Bij een hoog bewustzijn gaan we uit dat de ziel meerdere levens leeft. Elk leven dat de ziel leeft doet het ervaring op. Dit is een incarnatieproces. Hoe meer keren het kind geïncarneerd is hoe meer levenservaring het kind heeft. Er zijn ook kinderen die niet voor een incarnatieproces hebben gekozen. Voor hun is dit hun eerste leven. Vaak hebben ze een hoog bewustzijn omdat ze om een andere reden hier op de aarde zijn gekomen dan andere kinderen. Ze hebben geen incarnaties achter de rug omdat dit niet hun keuze is geweest. Het kan wel zijn dat ze een jongere ziel hebben en dit niet hun eerste leven is, maar dat ze al een paar levens gehad hebben. Hun bewustzijn is dan vaak lager. Niet in de ziel maar wel in het fysieke lichaam. Een deel van hun staat dan uit alsof ze slapend zijn.

Degene die wel incarnaties achter de rug hebben zijn oude zielen. Juist deze oude zielen zijn zich bewust van hun hoge bewustzijn. Ze zijn heel bewust van het leven om hun heen. Ze hebben een heel sterk gevoel van rechtvaardigheid en hoe we met elkaar, de aarde en de dieren om moeten gaan. Hun ervaring van wat liefde en leven is, is totaal anders dan de jongere ziel. Ze zullen zich niet snel meedoen met ‘de rest’, behoefte authentiek te zijn en authentiek behandeld te worden, voelen zich eenzaam en niet begrepen, denken heel diep over het leven na maar begrijpen dit nog niet, begrijpen het gedrag van de mensen niet goed of het raakt hun heel diep, vinden vaak dingen oppervlakkig en niet interessant en gaan later op zoek naar antwoorden en levensvragen.

De jongere ziel zal zich veel makkelijker mengen met, in de ogen van een oude ziel, ‘oppervlakkige dingen’. Ze houden van ‘aardse dingen’ en doen makkelijk mee met het gemiddelde, terwijl de oude ziel zich tegen het gemiddelde zal verzetten. De oude ziel kan zich ook gaan aanpassen maar zal hier lichamelijk en geestelijk onder lijden wat snel te zien is. Hun levensvreugde en levensenergie neemt dan snel af. Ze gaan onderpresteren op school, laten thuis onhandelbaar gedrag zien en het kan uiten in veel lichamelijke en geestelijke klachten.

Het hoge bewustzijn bij de oude ziel uit zich in diep over dingen nadenken. Terwijl de jonge ziel met een hoog bewustzijn vaak overal snel doorheen loopt. Beide zullen bereiken wat ze in het leven zullen bereiken maar de jonge ziel zal zich makkelijker aanpassen aan het gemiddelde en de oude ziel zal er voor kiezen geen standaard pad te nemen. Deze zie je dan ook vaak terug in spirituele kringen, zie kiezen voor een natuurlijk pad, zingeving en diepgang. Ze kiezen niet zo zeer voor materie maar herinneren zich vorige levens en kiezen er daarom voor om liever zo veel mogelijk buiten de maatschappij te kunnen functioneren. Juist het meedoen met de maatschappij zoals deze is zal de oude ziel ervaren als ziekmakend.

Het hoge bewustzijn is een belangrijk onderdeel bij deze oude en jonge zielen. Het zal hun staat stellen veel dingen ‘te weten of aan te voelen’ in een snel tempo. Voor veel van deze zielen geldt ook dat ze de materie ook snel tot zich kunnen nemen zoals je bij kinderen in het onderwijs kunt zien. Alhoewel de oude ziel er vaak voor zal kiezen om niet naar school te willen gaan. Als er een keuze zou zijn. Zij verrijken zich met het leven zelf, er is genoeg te leren op de wereld en leren doe je spelenderwijs. De jonge ziel zal hier vaker aan voorbij gaan en heeft het juist nodig te leren niet te snel te gaan en ook aandacht te hebben voor de kleinere stapjes. De oude ziel heeft geen gebrek aan levenservaring en weet inmiddels wel dat het leven over verbinding en samenwerken gaat. De jonge ziel kan hier nog wel eens aan voorbij gaan. Sociaal emotionele processen kunnen dan moeilijk lijken. Ze zijn heel slim en weten misschien heel veel over sociaal emotionele processen. Maar in praktijk hebben ze niet de levenservaring om hier creatief mee om te gaan, voldoende empathie te tonen, geduld te hebben en te investeren in communicatie. Ze zijn dan heel slim maar hebben nog veel te leren op sociaal emotioneel gebied als het om handelen gaat.

Of een kind een hoog of laag bewustzijn heeft is eigenlijk niet belangrijk. Maar het kan wel helpen een kind te begrijpen in zijn zorgen en levensvragen. Hun hoge bewustzijn ziet dingen en weet dingen omdat de geest daar klaar voor is. De hersenen of de geest is daar klaar voor, ze werken anders en hebben daardoor andere ervaringen dan anderen. Wij weten als mens niet voldoende over wat wij als mens allemaal kunnen weten. Er zijn voorbeelden uit oude geschriften zoals bijvoorbeeld in de bijbel, koran of kabbala vermeld staat maar wij weten hier nog niet zo veel van. Namelijk waar we toe in staat zijn.

Hoe hoger het bewustzijn, hoe meer we kunnen en weten. Dit zie je bijvoorbeeld terug in kinderen met een hoog IQ. Steeds meer kinderen krijgen deze diagnose. Maar het is niet zo dat alle kinderen met een hoog bewustzijn een hoog IQ hebben. Het antwoord hiervoor is weer terug te vinden in de spirituele boodschap van het kind. Wat is het levensdoel van het kind op aarde? Wat komt het en wil het hier uitdragen? Een hoog IQ kan hierbij in de weg staan.

Maar het kan ook voorkomen dat kinderen gaan onderpresteren. Veel kinderen met een hoog bewustzijn voelen al heel snel dat ze anders zijn dan hun omgeving en dat uit zich vaak in zichzelf kleiner maken en onzichtbaar maken. Veel van wat men aan kennis heeft over kinderen met een hoog IQ slaat ook op kinderen met een hoog bewustzijn. Deze twee zijn namelijk gelijk. Net als vele andere labels. Het is het vermogen onze hersenen op een andere manier te gebruiken. Dit zien wij als ‘anders’ omdat het voor ons nieuw is. Over een aantal jaar is dit ‘normaal’. Dit staat los van een oude of jonge ziel. Maar het staat ook los van het beroep van het kind en of deze wel of niet succesvol zal zijn. Wel is het zo dat jonge zielen zich makkelijker kunnen mengen in wat wij van de kinderen verwachten tegenwoordig. De oude ziel zal zich sneller verzetten of terugtrekken. Op school kan dit kenbaar worden als onderpresteren of terugtrekken. Maar ook diagnoses en gedragsproblemen.

Veel kinderen van deze tijd hebben een hoog bewustzijn. Hun omgeving heeft vaak een lager bewustzijn. Zij hebben dus niet de spirituele gaves die kinderen met een hoog bewustzijn hebben en zij kunnen dan ook niet volledig deze kinderen begrijpen. Het vraagt een hoog bewustzijn om deze kinderen te kunnen begrijpen en aansturen naar de toekomst. Kinderen met een hoog bewustzijn en oude ziel hebben weer andere begeleiding nodig. Zij zoeken mensen die een hoog EQ hebben. Zij zijn emotioneel heel vaardig maar dit uit zich ook vaak weer in onderpresteren en geestelijk of lichamelijke problemen. Wij noemen deze kinderen ook wel eens hoog sensitief. Niet alle hoogsensitieve kinderen zijn hetzelfde en niet alle hoogsensitieve kinderen hebben een hoog bewustzijn.

Het hoge bewustzijn kun je zien als een schotelantenne die open staat voor ontvangst. Ze ontvangen veel signalen vanuit velden om de aarde heen. Dit zijn energie velden of energie lagen. Deze bevatten informatie over het leven, de kosmos, andere beschavingen op andere planeten, hoe het lichaam werkt, waar de mens vandaan komt, wat God is , hoe dieren communiceren, de planeten en hun samenwerking met de aarde, alles over de aarde zelf, informatie over planten en natuur, informatie over wiskunde en rekenen, informatie over taal en andere vormen van communicatie en nog veel meer. Hoe hoger het bewustzijn hoe meer informatie je kunt ontvangen, in sommige gevallen kan dit door omstandigheden stagneren. Hoog en laag heeft te maken met de lagen die om en in de aarde aanwezig zijn. Hoe hoger je bewustzijn hoe dieper je met deze lagen kunt verbinden en hoe meer informatie je kunt ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat alles wat wij op de aarde denken te weten, dat is in deze velden beschikbaar. Maar ook wat we niet weten en onze eigen onwetendheid, onze fouten en geschiedenis. Maar ook wat we niet mogen weten, dingen die mensen verborgen willen houden. Ook de toekomst is zichtbaar en wat wij als mens allemaal kunnen maar wat we nog niet weten en hoe we hier achter kunnen komen. Het vraagt groei en vooral loslaten om toegang te krijgen tot deze informatie.

Het bewustzijn bepaald wat je allemaal kunt weten. Er moet vaak wel een luikje open waarbij het kind ontwaakt uit deze wereld. De wereld die we nu hebben gecreëerd is een deel van de werkelijkheid en niet de gehele werkelijkheid. Het deurtje zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen openen voor de gehele werkelijkheid. Bij enkelingen zie je dit. Maar de meeste kinderen hebben dit luikje nog dicht zitten om zich te beschermen. Het hoort ook nog bij de ontwikkeling die ze als kind hebben, maar er zijn uitzonderingen. De kinderjaren zijn belangrijk om te ervaren zodat het kind een stevig fundament kan ontwikkelen. Vaak gebeuren er ook veel dingen in deze jonge jaren. Veel kinderen hebben al een zware rugzak. Deze is vaak nodig om handvatten te hebben en bewustzijn te kunnen aarden.

Een hoog bewustzijn komt met veel uitdagingen. Het is niet makkelijk te weten wat je allemaal weet als de gemiddelde mens dit niet weet. Hier mee omgaan is voor de meeste volwassenen nog een grote uitdaging en voor sommige volwassenen eigenlijk niet te doen. Een kind wat dan slaapt, onderpresteert en zich aanpast heeft daar een reden voor. Is de omgeving klaar voor dit kind? Wat weten we over wat we nog niet weten? Elke generatie is slimmer dan de generatie voor hun. Hoe kunnen we hun leren wat we zelf nog niet weten? Daarin heeft de mens nog een lange reis te gaan. Het begint bij het toelaten dat kinderen een hoger bewustzijn hebben en daardoor dingen kunnen weten die wij nog niet begrijpen. Volwassenen willen alles begrijpen en kunnen uitleggen. Maar het zal makkelijker zijn als we ons kunnen leerleggen bij een generatie kinderen die meer wijsheid heeft dan wij. Het zal vernieuwing brengen over de hele aardbol. Onze rol als volwassenen zal veranderen.Blogs


<   
                > 
  3 ontwikkelingsfases van het kind i.v.m. de ziel   Pap, mam, ik heb een talent!   Holistisch opvoeden en kinderen   De lichtdragers en lichtwerkers in de kinderen   Het kind van nu  


  Kernkind
info@kernkind.nl
www.kernkind.nl
Harderwijk